EBMAX נבנתה  על ידע מעמיק של שימוש ואיכות אופניים חשמליים שונים שבאו מצוות עם שנות ניסיון בעבר אשר עבדו בתוך תעשיית האופניים החשמליים .

יש לנו מגוון רחב של אופניים חשמליים מן המותגים המובילים בשוק .

כל האופניים עומדת בתקנות ייצור של מדינת ישראל .